ბუღალტერი

 თბილისი     30 .01. 2020 09:48     14629    216
  • განცხადების ტიპი: მომსახურება


სერთიფიცირებული ბუღალტერი გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით ნებისმიერი ტიპის, სიდიდის , სამართლებრივი ფორმის (მცირე მეწარმე, ინდივიდუალური მეწარმე,შპს-ები) და ფუნქციის (მშენებლობა, წარმოება, სასტუმრო, კაფე,საცხობი, ტურიზმი, ვაჭრობა, დისტრიბუცია ასევე ნებისმიერი ტიპის და სიდიდის მაღაზიები) საწარმოს თქვენზე მორგებული პირობებით.
კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესის მართვა:
პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება;
ბუღალტრული გატარებების (რეალიზაციის, ხარჯების, სალაროს, ბანკის და ა.შ. ოპერაციების) შესრულება;
ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, მიღება-ჩაბარება, ხელშეკრულებები და ა.შ;
გადასახადების დაანგარიშება, ყოველწლიური და ყოველთვიური დეკლარაციების წარდგენა საგადასახადო პორტალზე (RS.ge);
საპენსიო ფონდის გადასახადის დაანგარიშება და შესაბამის პორტალზე დეკლარირება;
საქონლის და სხვა მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვაში დახმარება;
საბანკო ოპერაციების შესრულება;
მაქვს საკუთარი საბუღალტრო პროგრამა.


განცხადების პრომოუშენი
შენიშვნა ფერიტ VIP+ Super VIP
განცხადებები
393
კატეგორიები
224
რეგიონი
მაღაზია